Stavebný dozor, projekt, povolenie a 3D vizualizácie exteriéru/interiéru

Stavebný dozor

Ing. Martin Štefanka
Stavebný dozor
a technické poradenstvo

+421 907 543 210
stefankaREMOVE@marandREMOVE.sk

Ak ste sa rozhodli stavať svojpomocne a chcete mať realizáciu stavby pod kontrolou, ponúkame možnosť vedenia stavby stavebným dozorom (stavbyvedúci) s vydaným osvedčením od Slovenskej komory stavebných inžinierov. Je možné dohodnúť rôzne kombinácie podľa požiadaviek investora.

Stavebný dozor dohliada na výber správneho stavebného materiálu a hlavne správnych technologických postupov, aby Vaša stavba bola bezpečná a spĺňala všetky normy a predpisy.

Ak si zakúpite kvalitný stavebný materiál, určite nechcete, aby bol znehodnotený neprofesionálnym použitím. Stavebný dozor šetrí vaše peniaze a kontroluje, či sa stavebný materiál použil tak, ako je potrebné. Vykonávame autorský, technický, stavebný dozor alebo dozor investora.

 • Vedenie stavby – denník, koordinácia poddodávateľov, kontrola kvality prevedenia a riadenie prác, objednávanie dodávok materiálu, preberanie materiálu, čerpanie rozpočtu.
 • Výber poddodávateľa – oslovenie pododávateľov, porovnanie cenových ponúk, konzultácia s investorom, dohodnutie podmienok a zazmluvnenie.
 • Stavebniny – zajednanie a termínovanie materiálu.

Stavebný projekt

Ing. Martin Štefanka
Stavebný dozor
a technické poradenstvo

+421 907 543 210
stefankaREMOVE@marandREMOVE.sk

Kvalitný projekt môže ušetriť značné finančné prostriedky investora pri samotnej realizácii stavby, ktoré ďaleko prevyšujú cenu projektových prác. V prípade katalógových projektov je prirodzene cena ďaleko nižšia, keďže ide o opakovaný predaj typového projektu, ktorý si môže zakúpiť naozaj každý. Je tu však potrebné uvedomiť si, že spomínané poradenské služby, osadenie stavby na pozemku (tzv. situácia), prispôsobenie projektu svahovitosti terénu a svetovým stranám, zmeny v projekte a domové prípojky nie sú zarátané v cene katalógového projektu.

Radi vám poskytneme tieto služby:

 • poradenstvo pri výbere pozemku, poradenstvo pri výbere typu domu a umiestnenia stavby na pozemku
 • zameranie a vytýčenie pozemkov a stavieb, výškopis a polohopis a iné geodetické práce
 • vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie stavby:
  – architektonicko – stavebné riešenie
  – statický posudok, statické výpočty a výkresy
  – technické zariadenie budov (vodovod, kanalizácia, vykurovanie, plyn )
  – elektroinštalácia a bleskozvod
  – inžinierske siete – prípojky (plyn, elektrická energia, vodovod, kanalizácia)
  – dispozičné riešenie stavby podľa svetových strán s využitím slnečného žiarenia
  – dispozičné riešenie efektívneho a ergonomického využitia interiéru
  – zameranie a posúdenie súčasného stavu pri rekonštrukcii, prestavbe, prístavbe
 • poradenstvo v oblasti stavebníctva (praktické skúsenosti z prípravy a realizácie stavieb)
 • výkon dozornej činnosti na stavbách (autorský, technický, stavebný, dozor investora)
 • inžinierska činnosť (vybavovanie stavebných povolení a potrebných podkladov)
 • sprostredkovanie služieb ( realizátorov- živnostníkov)
 • revízie elektroinštalácie rodinných domov, bleskozvodov a el. prípojok

Stavebné povolenie

Mgr. Helena Kotrecová
Stavebné povolenia a kolaudácie

+421 910 751 061
kotrecovaREMOVE@marandREMOVE.sk

Plánujete stavať rodinný dom? Územné a stavebné konanie (stavebné povolenie) Vás nemusí vôbec zaťažiť, ak vybavovanie stavebného povolenia zveríte do našich rúk.

Ušetríme Vám energiu, ktorú budete potrebovať v ďalších fázach stavby Vášho rodinného domu.

Stavebné povolenie s územným rozhodnutím na bežný rodinný dom:

 • Cena za vybavenie stavebného povolenia vrátane územného rozhodnutia pre štandardný rodinný dom je od 300€ bez DPH + správne poplatky (spolnomocnenie, poplatky na úradoch a podobne).
 • Stavebné povolenia a kolaudácie vybavujeme pre stavby v nitrianskom regióne.
 • Počas vybavovania stavebného povolenia Vám bezplatne pripravíme nezáväznú cenovú ponuku na vedenie stavby.

Vizualizácie

Pomôžeme Vám navrhnúť Váš vysnívaný domov, v ktorom budete cítiť pokoj, radosť a harmóniu. Zatvorte oči a predstavte si ako by mala vyzerať ideálna kúpeľňa, kuchyňa či terasa. Stačí nám opísať svoju predstavu a my sa budeme snažiť zapracovať Vaše požiadavky do vizualizácie. Poradíme Vám s výberom správnych materiálov, ich kombináciou či farebnými variantmi.

Pre našich zákazníkov ponúkame vizualizáciu interiéru či exteriéru za zvýhodnené ceny.

Služby poskytuje marand plus, s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra

Kontaktujte nás

  Mám záujem o

  Stavebný dozorStavebný projektStavebný povolenieVizualizáciu

  Prosím zaškrtnite toto políčko, čím vyjadríte súhlas s uložením a spracovaním vašich údajov.